Reddingsbrigade Monster

Monsterse Reddingsbrigade

Het doel is het bestrijden van de verdrinkingsdood, in de ruimste zin van het woord. Dit doet de Monsterse Reddingsbrigade primair door op het Westlandse strand preventief en waar nodig repressief op te treden. Maar ook d.m.v. opleiding en voorlichting.

In de periode van 15 mei tot en met 15 september zijn de Westlandse reddingsbrigades (‘s- Gravenzande en Monster) elke zaterdag en zondag aanwezig op het strand. In de zomervakantie zijn de lifeguards dagelijks aanwezig.

Monsterse Reddingsbrigade